Cursus Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De medezeggenschap heeft de bevoegdheid en de potentie om een belangrijke rol te spelen ten aanzien van het MVO-beleid. People, planet, profit zijn begrippen die steeds meer in het ondernemingsbeleid voorkomen. Bedrijven zien het belang van MVO en niet alleen om het imago op te poetsen. Hoewel de eerste ervaringen met betrokkenheid van de OR bij MVO zijn opgedaan, zijn veel medezeggenschapsorganen nog zoekende naar de invulling van hun rol. Hoewel de wettelijke kaders als de WOR en het Burgerlijk Wetboek (BW) aanknopingspunten bevatten voor een actieve rol van de medezeggenschap bij MVO, stellen veel ondernemingsraden zich nog afwachtend op. Echter, er zijn ook ondernemingsraden die een proactieve houding aannemen.

 

Doelgroep

OR-leden die zich willen verdiepen in MVO en de rol die de OR daarbij kan spelen.

  

Doelstellingen

U kent de belangrijkste begrippen en kent de mogelijkheden van de OR om het MVO-beleid te beïnvloeden.

 

Werkvormen

Naast inleidingen, analyseren we het beleid van uw onderneming en werken we uit hoe de OR zich structureel met het MVO-beleid kan bemoeien. 

 

Meer informatie? Neem dan contact met ons op.