Cursus Duurzame Inzetbaarheid

Toelichting:
Door ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de verhoging van de pensioenleeftijd is Duurzame Inzetbaarheid de komende jaren een actueel thema binnen het sociaal beleid. Het bevorderen van de inzetbaarheid van medewerkers, de voortdurende noodzaak van ondernemingen zich aan de veranderende eisen van de omgeving aan te passen wordt inzetbaarheid een steeds belangrijker onderwerp bij het voeren van personeelsbeleid.
Voor de OR is het natuurlijk van belang dit beleid te volgen en te beïnvloeden en misschien daar wel pro-actief mee om te gaan. Hoe de OR dat kan doen komt in deze praktische cursus zeker aan bod.

Doelgroep:
OR-leden die actief aan de slag willen om de ontwikkeling van duurzame inzetbaarheid in de eigen organisatie te bevorderen. Specifieke voorkennis is niet nodig.

Doelstellingen:
De deelnemers:

  • Hebben een analyse van de eigen organisatie met betrekking tot de noodzaak tot het voeren van duurzame inzetbaarheid.
  • Kennen de kernproblemen van de eigen organisatie op dit terrein.
  • Weten wat in de eigen onderneming kan worden gedaan om de inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen en de medewerkers te binden.
  • Hebben een aanpak uitgewerkt om het beleid ten aanzien van duurzame inzetbaarheid in de organisatie te beïnvloeden.

Werkvormen:
Er wordt gewerkt met korte inleidingen en veel werkinstructies. De werkvormen zijn erop gericht dat de deelnemers dit thema meerdere jaren kunnen volgen.
Voorbeelden uit andere organisaties en branches worden besproken. Er is een uitvoerige cursusmap.

 

Meteen inschrijven? Klik hier.