Cursus Het nieuwe werken

In veel organisaties is er al geleidelijk iets ingevoerd (bv. thuiswerken) dat nu onder de noemer het nieuwe werken (HNW) onder de aandacht is gekomen. Andere organisaties willen ermee beginnen.

Het gaat om de werknemers flexibel in tijd en/of plaats hun werk te laten doen.

Dit heeft onder andere gevolgen voor de inrichting van de werkplek, het arbeidsomstandighedenbeleid, de aansturing door de leidinggevenden, een andere manier van beoordelen van het werk van de werknemer. 

Uit de ervaringen met het HNW blijkt dat niet in iedere organisatie en voor iedere functie HNW kan worden ingevoerd.

De ondernemingsraad kan een positieve rol spelen bij de mogelijke invoering van HNW.

 

Doelgroep

OR-leden die actief  bezig willen met de invoering en verdere ontwikkeling van het nieuwe werken in de eigen onderneming. 

 

Doelstellingen

U kent de verschillende aspecten van het nieuwe werken, zoals de organisatorisch kant , de gevolgen voor arbeidsomstandighedenbeleid, de veranderingen in de wijze van leidinggeven, controle en samenwerken en heeft zicht op hoe het nieuwe werken in uw organisatie verder kan worden ontwikkeld.   

 

Werkvormen

De verschillende vormen van het nieuwe werken en de gevolgen voor andere aspecten van de organisatie worden behandeld. Op basis van een analyse van uw eigen organisatie werken we een plan uit om het nieuwe werken in uw bedrijf  verder te ontwikkelen. 

 

Meer informatie? Klik hier.