Cursus financieel beleid

Toelichting:
Deze cursus is erop gericht OR-leden in een keer zoveel bagage mee te geven dat ze instaat zijn om zelfstandig en planmatig met het financieel beleid van hun onderneming om te gaan. De financiële stukken, de functie en opbouw daarvan en hun samenhang komen aan de orde. Verder is er veel aandacht voor het analyseren van de stukken, vanuit werknemersperspectief en het in de toekomst zelfstandig kunnen volgen van financiële stukken die de OR krijgt.

Doelgroep:
OR-leden die nog niet veel ervaring met financieel beleid hebben en daar een flinke stap in willen zetten.

 

Doelstellingen:
De deelnemers:

 • Weten welke financiële informatie ze moeten krijgen.
 • Kennen de functie, en opbouw en van de stukken en hun
  samenhang.
 • Zijn in staat om relevante kengetallen uit de stukken te
  berekenen.
 • Kunnen de financiële stukken analyseren op de gevolgen en mogelijkheden voor de medewerkers en op basis daarvan inhoudelijk reageren en initiëren.
 • Zijn in staat om vanuit financieel perspectief een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de bespreking van de algemene gang van zaken.
 • Hebben een model om de financiën over meerdere jaren te
  volgen.

Werkvormen:
Inleiding worden afgewisseld met opdrachten om de stof te verwerken en de zelfwerkzaamheid bij de beoordeling van dit soort stukken te bevorderen.

 

Voor meer informatie neem contact met ons op.