Cursus Arbeidsomstandigheden

Toelichting:
Prettig, veilig en gezond werken is voor het personeel van groot belang. In de OR kun je daar een steentje aan bij dragen. Hoe?
In de cursus leer je de arbo-risico’s herkennen.

Doelgroep:
OR-leden met weinig kennis van de regels van goed arbeidsomstandigheden beleid. En die vooral vanuit de praktijk ervaring willen leren.

Doelstellingen:
• Herkennen van de arbo-risico’s in de eigen praktijk.
• De arbo normen kunnen opzoeken.
• Kennen van de arbo notities uit de eigen organisatie.
• Een overzicht van de mogelijkheden om als OR-lid het arbobeleid te beïnvloeden.

Werkvormen:
Voor de cursus vragen we de deelnemers om 4 foto’s te maken van arbo-risico’s in de eigen werkomgeving.
In de cursus analyseren we de foto’s. Herkenbaar voor de overige deelnemers? Welke norm geldt voor deze situatie? We zoeken in naslagwerken en op internet.
We bespreken de arbo notities van de eigen organisatie die de deelnemers meebrengen; wat moet er als OR-lid mee? En we bekijken de CAO’s uit de branche.
Als afronding bieden we de arbo-checklist aan. Daarmee krijgen de deelnemers een goed overzicht over hoe ze na de cursus een steentje bij kunnen dragen aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de eigen organisatie.

 

Meer weten? contact