Cursus achterbancommunicatie

Toelichting:
De meeste Ondernemingsraden hebben er last van: de achterban meldt zich pas dan, als ze zelf getroffen worden. Voor die tijd hoor of zie je niks van je. En je hebt als OR al zoveel energie gestoken in de communicatie!

Doelgroep:
Elk OR-lid die speciale verantwoordelikheid heeft voor de communicatie met de achterban.

Doelstellingen:
• Het doel van communicatie met de achterban vaststellen.
• Een afgerond communicatieplan voor de eigen organisatie.

Werkvormen:
We inventariseren eerst welke communicatiemiddelen er eigenlijk beschikbaar zijn en voor welk doel ze het meest geschikt zijn. Ook inventariseren we welk materiaal geschikt is om te publiceren. Vervolgens staan we stil bij het doel van onze communicatie. Willen we eenzijdig mededelen of echt communiceren?
Wanneer we dit weten gaan we bepalen wat, hoe en door wie e.e.a. wordt verstrekt/verwerkt.
We maken een communicatieplan.
Ten slotte zetten we alles in een soort werkplan inclusief tijdsplan.

 

Meer weten? Neem contact me ons op.