Coaching van ondernemingsraadleden

Groepscoaching

Groepscoaching is te beschouwen als “training on the job”. U leert beter functioneren in het praktische OR-werk.

Tijdens de groepscoaching werkt de OR intensief samen met een van onze ervaren coaches. Hij observeert de OR, geeft feedback op de effectiviteit en bespreekt met u praktische voorstellen tot verbetering. Zo kan de OR-vergadering, de behandeling van een adviesaanvraag of het overleg met de bestuurder verbeteren.

 

Individuele coaching

Soms is individuele ondersteuning gewenst, bijvoorbeeld omdat u vindt dat u onvoldoende uit de verf komt binnen het OR-werk.
In dat geval is individuele coaching een goed instrument: een gecertificeerde coach kijkt en denkt met u mee en geeft feedback op uw functioneren in het OR-werk.