Checklist Sociaal beleid

Een goed functionerende Ondernemingsraad (of commissie Sociaal Beleid) heeft jaarlijks de volgende werkzaamheden :

 

  • invoering jaarlijkse CAO veranderingen opvolgen                               
  • extra bevoegdheden OR uit CAO opvolgen
  • omvang personeelsformatie bespreken; omvang inzet uitzendkrachten; aantal aan de organisatie verbonden zzp-ers.
  • ontwikkeling van de beloning van het personeel ( groepen personeelsleden), art. 31d WOR
  • De verbeterpunten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek  evalueren
  • gesprek afdeling HRM (P&O) over personeelsbeleid en personeelsregelingen
  • evalueren kwaliteit interne communicatie / werkoverleg
  • toetsen werkdruk; informatie uren/dagen overwerk, aantal niet opgenomen vakantiedagen
  • jaarlijks opleidingsbeleid