Basis: Financiële informatie voor de OR

1-daagse cursus:

Toelichting:
Een goede financiële positie en een goed financieel beleid is van belang voor de continuïteit voor de onderneming. Dat is ook het belang voor een OR om zich in de financiële informatie te verdiepen.

 

Doelgroep:
OR-leden die zich nog weinig bezig hebben gehouden met financieel beleid en er structureel werk van willen maken. .

Doelstellingen:
De deelnemers:
 Weten welke financiële informatie ze moeten krijgen .
 Kennen de functie, en opbouw en van de stukken en hun
samenhang.
 Zijn in staat om relevante kengetallen uit de stukken te
berekenen.
 Zijn in staat om vanuit financieel perspectief een inhoudelijke
bijdrage te leveren aan de bespreking van de algemene gang
van zaken.

Werkvormen:
Een inleiding over de financiële stukken wordt afgewisseld met opdrachten om de stof te verwerken. Er wordt zoveel als mogelijk met de stukken van de eigen onderneming gewerkt, indien deze niet beschikbaar zijn wordt met financiële stukken van een andere onderneming gewerkt.

Door: Gé Molenveld / Erik van den Meerendonk

 

Meteen inschrijven? Klik hier.