Arbeidsvoorwaarden

Van oudsher ligt de taak van het onderhandelen over arbeidsvoorwaarden bij de vakbonden. Zij sluiten als vertegenwoordiger van de werknemers een CAO af.

Een pakket arbeidsvoorwaarden dat geldt voor de hele bedrijfstak.

Tegenwoordig zijn er steeds meer ondernemingsraden die deze taak overnemen of aanvullen.

Deze ondernemingsraden maken op bedrijfsniveau afspraken met de bestuurder over de hoogte van het salaris, de vergoedingen, werktijden, scholingsmogelijkheden etc. Ze nemen in die gevallen de rol van de vakbonden volledig over.

Dat onderhandelen over arbeidsvoorwaarden kan de OR veel populariteit bij de achterban opleveren. Maar natuurlijk alleen als er goede resultaten worden geboekt!

Dat betekent in de praktijk, dat er veel gerekend, uitgezocht, afgestemd en onderhandeld moet worden. Leuk om te doen, maar niet eenvoudig.

Consultaat ondersteunt en begeleidt ondernemingsraden die zich met deze “eredivisie van de medezeggenschap” bezighouden.

 

Ons aanbod:

  • Opstellen van een convenant
  • Voorbereiden van de OR op onderhandelingen
  • Betrekken van de achterban
  • Onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden

 

Belangstelling? Klik hier.