Arbeidsomstandighedenbeleid

1-daagse cursus:

Toelichting:
Als je de arbo-risico’s kunt herkennen dan komt de fase waarin je als OR lid kunt proberen om het arbobeleid binnen de eigen organisatie te ondersteunen of beïnvloeden. Daartoe heb je een aantal arbo-instrumenten ter beschikking. De Risico Inventarisatie en Evaluatie is hiervan de belangrijkste.
Die instrumenten leer je in deze cursus gebruiken.

Doelgroep:
OR-leden die al redelijk bekend zijn met arbo-regels. En die vanuit beleidsmatig denken het arbobeleid willen verbeteren.

Doelstellingen:
• Kunnen beoordelen van de kwaliteit van de arbo-instrumenten
uit de eigen organisatie.
• Kennen van de systematiek van een Risico Inventarisatie en
Evaluatie.
• Vanuit medezeggenschapsperspectief keuzes kunnen maken
om het arbobeleid van de eigen organisatie te verbeteren.
• Een overzicht van concrete OR actiepunten m.b.t. het
arbobeleid

Werkvormen:
De deelnemers wordt gevraagd om vooraf de belangrijkste arbo notities uit de eigen organisatie te lezen.
In de cursus bespreken we de kwaliteitscriteria van de verschillende arbo-instrumenten. Hebben wij een goede RIE? En een goed Plan van Aanpak?
We laten een voorbeeld zien van een RIE en hoe met de “relatieve ranking methode” de prioriteitsvolgorde kan worden bepaald. Vervolgens maken we een analyse van het arbobeleid van de eigen organisatie en kijken waar verbeterpunten liggen. Hiervan maken we een boodschappenlijstje.

Door: William Drenth / Gé Molenveld

 

Meteen inschrijven? Klik hier.