Hoge Raad: OR adviesrecht bij doorstart.

De Hoge Raad heeft in een zaak van de ondernemingsraad en de DA Retailgroep geoordeeld dat het adviesrecht wel geldt bij de voorbereiding van een doorstart in faillissement. Dit omdat een faillissement niet persé betekent dat de onderneming in zijn geheel ophoudt te bestaan. De Ondernemingskamer had eerder de OR nog in het ongelijk gesteld. De Hoge Raad heeft de uitspraak van de Ondernemingskamer vernietigd en de zaak weer naar de Ondernemingskamer terugverwezen. Klik hier voor de uitspraak van de Hoge Raad.

 

De SER heeft een overzicht gemaakt van de rechten van een ondernemingsraad bij faillisement. Daarin is deze uitspraak nog niet verwerkt. Klik hier voor het overzicht.